Kalp Mürmürleri

Birçok kalp mürmürü (üfürüm) “masum”dur. Bu, altta yatan başka bir kalp hastalığından kaynaklanmadığı anlamına gelir. Çocukların kalpleri göğüs kafesine daha yakındır ve doktorlar sıklıkla çocuklarda herhangi bir kalp hastalığından kaynaklanmayan mürmürler (üfürümler) duyarlar. Bazen, kalp üzerinde baskıya neden olan hastalıklar anemi, gebelik ya da ateş gibi- da masum bir mürmür (üfürüm) yaratır.

Bir kalp mürmürü (üfürüm), kalbin içindeki bazı yapıların anormalliğine işaret edebilir. Kalp kapakçığı anormallikleri, “masum olmayan” kalp mürmürlerinin (üfürümlerin) en yaygın olarak görülen nedenidir.

Bazı mürmürlere (üfürümlere), sertleşen ve kalbin rahatça akmasına izin verecek kadar açılmayan kalp kapakçıkları neden olur. Bir kalp kapakçığı daraldığında (stenotik),, örneğin, daralmış kapakçıktan pompalanmakta olan kan ses yapar. Bu, su tüm basıncıyla akarken bir bahçe hortumun ucunu sıkmanıza benzer daralma, daha yüksek bir sese neden olur.

Diğer mürmürlere (üfürümlere), tam olarak kapanmayan ve sızma yapan bir kapakçıktan geri akan kan neden olur. Kalp kapakçıkları, kanın sadece bir yöne doğru hareket etmesini sağlayacak biçimde oluşturulmuştur. Kapakçıklar sızdırma yaptığında, basınç farklılıkları kanı kapakçıktan geri iter ve bir mürmüre (üfürüme) neden olur.

Bazı kişilerin kalp kapakçıkları doğuştan olağan dışıdır. Bu da bir kalp mürmürüne (üfürüme) neden olabilir. Bazı kişilerin doğuştan ya atriyal odacıkları (atriyal septal defekt) arasındaki duvarda ya da ventrikül odacıklar (ventriküler septal defekt) arasındaki duvarda delikler bulunur. Bu küçük deliklerden çıkan kan, mürmürlere (üfürümlere) neden olabilir.

SEMPTOMLAR
Kalp mürmürlerinin (üfürümlerin) kendisi semptomlara neden olmaz. Ancak, mürmürlere (üfürümlere) neden olan hastalık aynı zamanda halsizlik, güçsüzlük, nefessiz kalma, bacaklarda ve karında şişme, göğüs ağrısı ve bayılma nöbetlerini içeren semptomlara da neden olabilir.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Bir kalp mürmürünün (ürürümün) varlığı, fiziksel muayeneyle saptanabilir. Doktorunuz genellikle, mürmürü (üfürümü) sadece stetoskopla dinleyerek bu mürmürün (ürürümün) masum olup olmadığı ya da bir kalp anormalliğine işaret edip etmediğini teşhis edebilir. Bu muayene genellikle doktorunuza anormalliğin ne olduğu ve ne kadar şiddetli olabileceği konusunda bir fikir verir.

Bir kalp mürmürü (üfürüm), eğer kalbin kasılma evresinde oluşursa sistolik; kalp atışı olmadığında oluşursa da diyastolik olarak tanımlanır.
Mürmürler (üfürümler), stetoskopla ne kadar iyi duyulabildiklerine ve yarattıkları türbülansın (hava burgacının) doktorunuz elini göğsünüze koyduğunda hissedilip hissedilemediğine göre de 1 (çok zor duyulabilen) ila 6 (çok yüksek) arasında bir ölçekte sınıflandırılır.

Sesin ortaya çıktığı odacık ve sesin ortaya çıkma aralığı ile sesin süresi de önemli faktörlerdir. Doktor, bir kalp mürmürünün (ürürümün) altta yatan bir soruna işaret edip etmediğine karar verirken bu faktörlerin tamamını değerlendirir.Doktorunuzun muayenesi, kalpte muhtemel bir anormalliği simgeleyen bir mürmür (üfürüm) olduğunu ortaya koyarsa, en sık ekokardiyogram olmak üzere başka testler de yapılır.

Masum olmayan mürmürlerin (üfürümlerin) tedavisi, mürmüre (üfürüme) neden olan hastalığa bağlıdır. Bunlardan birçoğu kalp kapakçığı anormallikleridir.