Hiperaldosteronizm

Etiyoloji aşağıdaki gibidir:

• Primer hiperaldosteronizm: Aldesteronun otonom hipersekresyonu, hemen tamamen adrenal kortikal adenom tarafından (Conn’s sendromu).
• Sekonder hiperaldosteronizm: Renin anjiotensin sistemi aktivasyonunu takiben anjiotensinli yapımının artmasına sekonder aldosteron hipersekresyonu. Konjestif kalp yetmezliği, siroz, nefrotik sendrom, hipertansiyon ile presipte olabilir. Hastalığın primer formundan daha sıktır.

Klinik bulgular:

Hipertansiyon: Sıklıkla tek prezente edici özelliktir. Sıklıkla genç yaşta görülür.
• Hipokalemi: Genellikle hipertansiyona eşlik eder ve poliüri, nokturi, polidipsi, parestezi, kas zayıflığı ve paralizilere neden olur.
Sekonder hiperaldosteronizmde altta yatan hastalığın ek bulguları da olur.

Biyokimyasal tanı:
• T Na*, i K*
• T Aldosteron
• Plasma renin: 4- Conn sendromu, fakat T sekonder hiperaldosteronizmde.

Radyolojik tanı adrenal kortikal adenomun BT veya MRG ile görüntülenmesidir.

Yaklaşım:

• Primer hiperaldosteronizm: Etkilenmiş adrenalin cerrahi çıkarılması.
• Sekonder hiperaldosteronizm: Altta yatan sebebin tedavisi.