Extraadrenal paraganglia tümörleri

Bu nadir tümörler nöroblastlardan köken alır. Etkilen­miş bölgeler adrenal medulla, mediasten (genellikle sempatik zincir ile ilişkili) ve çölyak pleksusdur.

Hemen tamamen çocuklara has tümördür, fakat 5 yaşın üzerinde oldukça nadirdir, yine de erişkin vakalar nadiren olur. Tümör oldukça malign ve genel­likle inoperabldır.

Ganglionörom

Sempatik sinirlerden köken alan benign bir tümördür, en sık arka mediastende olur, fakat %10 adrenal medulladan kaynaklanır.