Entropion (Entropion)

Sürtünmeden dolayı, ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir: Görme bozuklukları, göz nezlesi, korneada yaralar, gibi…

Entropion, genellikle, alt göz kapağı dokusu gevşemiş yaşlı kişilerde görülür. Dokulardaki zayıflık, göz kapağının kenarındaki kasların anormal kasılmasına yol açar ve bu da kapağı göze doğru iter. Entropionun doğuştan olması durumunda, göz kapakları bazen kendiliğinden normale döner.

Doktorunuz, kapağın normal konumuna geri dönebilmesi için, yapışkan bir bant yardı­mıyla, alt göz kapağınızı yanağı­nıza doğru çekerek yapıştırmanızı önerebilir. Yatıştırıcı göz damlaları ve merhemler de yardımcı olabilir. Bu yaklaşımlar başarılı olmazsa, doktorunuz cerrahi bir müdahele önerebilir ve göz kapağı normal konumuna döndürülüp gözün yüzeyine değmesi engel­lenir. Genellikle lokal anesteziyle yapılır ve hastanede yatmayı gerektirmez.