Özgürlük Ne Demek? Özgürlük Nedir?

Özgürlük ne demek? Özgürlük nedir?

Türkçe kökenli özgürlük kelimesi en kısa tanımıyla bir kimsenin veya topluluğun hiç bir baskı ve zor altında olmaksızın düşüncesini beyan edebilmesi, eylemliliklerde bulunabilmesi anlamına karşılık gelir. Özgürlük, siyasetten ekonomiye, sosyal yaşamdan kültüre kadar bir çok alanda tartışılan, kendine yer edinen bir konumdadır. Özgürlük kelimesi farklı ideolojik ve felsefi konumlara göre başka şekillerde tanımlanabilir. Bir liberal için özgürlük “bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler” olarak tanımlanırken bir sosyaliste göre özgürlük; “herkesin herkes kadar özgür olmasıdır” Sosyalistler insanın toplumsal bir varlık olduğunu ve yaşadıkları toplumdan daha özgür olamayacaklarını söylerler. Liberalizm bireysel özgürlükler üzerine kurulurken sosyalizm toplumsal özgürlük savı üzerinden kendini var eder.