MEB’den 3 Talep 3 Çözüm

Eğitim Bir Sen’in 3 talebine Bakanlık, Bakan Nabi Avcı imzası ile yayınlanan iki ayrı yazıyla üç ayrı çözüm getirdi.

Eğitim-Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı’na, yönetici görevlendirme süreci içerisinde alanda yaşanan sorunları gerek yazılı gerekse sözlü olarak iletmiş ve çözüm tekliflerini sunmuştu. Bakanlık, Bakan Nabi Avcı imzası ile bugün yayınlanan iki ayrı yazıyla üç ayrı soruna çözüm getirdi. Söz konusu yazılar valiliklere gönderildi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri ile İHL Meslek Dersi Öğretmeni Ayrımı Yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 26.08.2014 tarihli ve 106677 sayılı yazısıyla, Talim ve Terbiye Kurulu’nun, Öğretmenlik Alanları Atama ve Ders Okutma Esaslarına dair kararında; ilahiyat fakültesi mezunlarının hem imam hatip lisesi meslek dersleri alan öğretmenliğine hem de din kültürü ve ahlak bilgisi alan öğretmenliğine atanabileceklerinin belirtilmesinden hareketle ilahiyat fakültesi mezunu yöneticilerden yapılan değerlendirme sonucunda 75 ve üzerinde puan alanların görev sürelerinin hem DKAB alan öğretmenlerinin hem de imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin atanabilecekleri eğitim kurumlarında istekleri doğrultusunda uzatılması gerektiği ifade edilmiştir.

Yine ilahiyat fakültesi mezunlarının ilk defa veya yeniden görevlendirme kapsamındaki yöneticilik başvurularının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Görev Süresi Uzatılmayan Müdürlerin Öğretmenliğe Atanmada İstekleri Dikkate Alınacak

Yine İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 26.08.2014 tarihli ve 106676 sayılı yazısıyla, dört yıllık görev süresini dolduran müdürlerden değerlendirme sonucunda 75 puanın altında kalmaları nedeniyle görev süresi uzatılmayanların mağdur olmamaları bakımından yerlerine görevlendirilecek müdürlerin göreve başlamaları beklenmeksizin istemeleri halinde kendi okullarında, aksi takdirde öncelikle kendi ilçelerinde olmak üzere il içinde öğretmenliğe atanmalarının yapılması istenmiştir.

Öğrencilerinin Tamamı Kız Olan Okulların Müdür İhtiyacı Karşılanamadığında Erkek Adaylar Görevlendirilebilecek

Aynı yazıda öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdür ihtiyacının kadın adaylarla karşılanamaması halinde bu kurumlara erkek adaylar arasından müdür görevlendirilmesi yapılabileceği belirtilmiştir.

İşte O Yazılar: