Kısırlaştırma

Her ikisinin de bazen geri dö­nüşü olabilir, ancak üreme yetisini başarıyla geri getirmek, çok nadir görülen bir durumdur. Bu neden­le, eğer kısırlaştırma yöntemini düşünüyorsanız, kalıcı olduğunu kabul etmelisiniz.

Tüp bağlatma: Tüp bağlatmada, fallop tüpler, yumurtalıktan salınmış olan bir yumurtanın fallop tüp yoluyla rahime ulaşmasını engellemek için, ya kesilir ya da kelepçelenir. Tüp bağlatma operas­yonu, genellikle genel anestezi altında yapılır.

Operasyon için, karın bölgesi­nin ve pelvisin içini görüntülemek amacıyla, bir tür endoskop  olan bir laparoskop kul­lanılır. Prosedürün en yaygın uy­gulanan türünde, göbek altından iki ufak delik açılır ve laparoskop, doktorun fallop tüpleri görebilme­si için, deliklerden birinden içeri doğru yerleştirilir. Fallop tüpleri kesmek veya kelepçelemek için de, cerrahi bir araçla ikinci delik­ten içeri girilir. Operasyon bitimin­de delikler, dikilerek kapatılır.

Tüp bağlatma, aynı zamanda, laparoskop olmadan da, daha bü­yük bir delik açılarak yapılabilir; bu yöntem genellikle, daha önce bu bölgeden operasyon geçirmiş kadınlara uygulanır. Operasyondan sonra çoğu kadın, karın bölgesinde birkaç gün rahatsızlık hisseder. Operasyon, hamileliğe karşı doğ­rudan koruma sağlar; başka bir doğum kontrol yöntemine gerek yoktur.

Vasektomi: Vasektomide, ilişki esnasında boşaltılan spermin semene girişini engellemek için, testislerden penise sperm taşıyan  sperm kanalı kesilir. Vasektomi, bir doktorun muayenehanesinde yaklaşık 20 dakikalık bir sürede yapılabilir; tüp  bağlatmadan daha basit ve daha güvenlidir ve yalnızca lokal anes­tezi gerektirir. Doktor, önce testis torbasını  elle muayene ederek sperm kanalının yerini tespit eder. Bölge uyuşturulur ve ve ufak bir yarık  açılır. Sperm kanalı yarıktan dışarı­ya çıkarılarak kesilir ve kesik uçlar ya bağlanır ya da ısı uygulanarak kapatılır. Aynı işlem, diğer sperm kanalına da uygulanır ve ope­rasyon bitiminde, yarık dikilerek kapatılır. Diğer bir tür vasektomi, ciltte yarık açmak yerine, ufak bir delikten içeri girilerek uygulanır.

Semeninizin içinde sperm kalmadığından emin olmak için, semen tamamen spermden arındırılana kadar 8 hafta boyunca iki test uygulanır. Bu süreçte, başka bir korunma yöntemi kullanmanız gerekir. Vasektomi, erkeğin, erekte olma, orgazma ulaşma veya boşal­ma yetilerini etkilemez.