Heyelan Ne Demek? Heyelan Nedir?

Heyelan ne demek? Heyelan nedir?

Arapça kökenli heyelan kelimesi Türkçede toprak kayması anlamına karşılık gelir.Toprak kaymasında toprak yapısı, eğim ve toprakta ki su miktarı önemli etkenler arasındadır. Heyelan özellikle killi toprak yapısı ve yüksek eğimli arazilerde çokça rastlanan doğal bir olaydır. Bu doğal olaya kimi zaman beşeri etkenler de neden olabilir. Bu beşeri etkenlerin başında baraj yapımı gelir. Heyelan kimi zaman can ve mal kayıplarına neden olabilir. Heyelan riski yüksek olan araziler yaşam alanı olmaya uygun değildir. Can ve mal güvenliği açısından büyük riskler içerir. Türkiye’de heyelan olayı en çok Doğu Karadeniz bölgesinde görülmektedir. Doğu Karadeniz gibi eğimin fazla olduğu bölgelerde ağaç yıkımları bu tür olaylara neden olabilir. Ağaçlar kökleriyle toprağı tutarlar ve heyelan riskini azaltırlar.