İstihsal Ne Demek? İstihsal Nedir?

Arapça kökenli istihsal kelimesi Türkçede çıkarma, elde etme, üretim gibi anlamlara karşılık gelir. Üretim; belirli bir faaliyet içerisinde ortaya çıkan yeni bir mal veya hizmettir. Bunlardan mal tüketim sektörüne hizmet ise hizmet sektörüne girer. İnsanlar toplum olarak yaşamaktadır. Buna en büyük nedenlerden biri toplu üretim ilişkisidir. Bu üretim ilişkisi tarih boyunca üretim araçlarının değişmesi ve gelişmesiyle farklılaşmıştır. İlkel komünal toplum, köle ve efendi, köylü ve toprak sahibi, kapitalist ve işçi bütün bunlar ve toplumsal yansımaları üretim ilişkileri bütünüdür.