Ahlak Ne Demek? Ahlak Nedir?

Kökeni Arapça olan kelime, terbiye, saygı, nezaket gibi hususları içinde barındıran değerlerin tamamına ahlak denir. Toplum içinde uyulması gereken kurallara saygı gösterip ve buna uyarak, başka insanlara ölçüyü ve saygıyı elden bırakmayarak, Ahlak kelimesinin anlamına sahip olunur. Etiksel kuralları daima içinde barındıran Ahlak, iyi bir yaşamanı temenni eder.

Ahlak Felsefesinin Temel Kavramları
İyi; Ahlak açısından yapılması etik olan, bir zarar teşkilinde bulunmayan; iradenin yapılmasına özgürce karar verdiği eylemlerdir.
Kötü; Ahlak yasası açısından yapılması hoş görülmeyen eylemdir.
Özgürlük; İradeyi kullanarak, içinden geldiği gibi davranmak. İstediğini yapabilmek eylemi.
Erdem; İradenin cesaret, cömertlik, bilgelik, hoşgörü gibi çeşitler ile iyilik yapmaya yönlendirilmesi eylemi.
Sorumluluk; İnsanın düşünerek yaptığı bir işin, getirdiği sonuçları kabul etmesi.
Vicdan; İyi ile kötüyü içsel olarak birbirinden ayırabilme gücü, eylemidir.
Ahlak yasası; Uyulması ahlak açısından mecbur olunması gereken kurallardır. Bu kurallar kişiye yön vererek, ne yapıp yapmaması konusun da yol gösterir.
Ahlaki karar; Kişinin Ahlaki ölçülerini kendi belirleme yasasıdır. Bu hususta, kişinin kendi iradesi ve düşüncesi ön plandadır.
Ahlaki eylem; Ahlak kurallarına uygun bir şekilde hareket etme eylemi.

Etik Kod Ne Demek? Etik Kod Nedir?

Etik Kod: Yapılacak işlerde saptanan standartlar yani davranışların minimum özelliklerinin ortaya konulması. Etik kod, bireylerin davranışlarına yön veren kurallar bütünüdür. Piyasanın aktörleri tarafından belirsiz ve karmaşık durumlarda karar vermeyi kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen davranış kalıpları bütünü.

Ahlaki uyum politikaları, ahlaki standartlar, temel değerler, prensipler, organizasyondaki etiksel uyumu içeren cümlelerdir. Yazılı etik kodlar, bir hükumet biriminde, bir meslekte veya bir organizasyonda oluşturulabilirler.

Etik kodlar;

  • Genel veya özel nitelikte olabilirler. – düşünsel veya hayali, zorlayıcı ya da yasal nitelikte olabilirler.
  • Yeni çalışmaya başlayan personel tarafından daha kolay öğrenilir. – oluşturma sürecinde ilk aşama, onay almalıdır.
  • Gözden geçirilmesi, etik kod oluşturma sürecinin son aşamasıdır. – açık ve kapsamlı olmalı, kolayca anlaşılabilir bir dilde yazılmalıdır.
  • Üst düzey ve bazı hassas mevkilerde görev yapan kamu görevlilerine daha katı standartlar getirilmelidir.

Ulusal etik davranış kodu, etik konusunda belli bir standardı sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

Etik kodlar: Grup rehberliği sağlar, mesleklerin değerlendirilmesinde ve kamu beklentilerinde temel oluşturur, mesleğe karşı yerleştirilen güçlü eğilimleri korur, organizasyon üyeleri arasında yaygın amaç duygularını güçlendirir, yaptırımları tanımlar etik olmayan davranışlardan caydırır, üyeler ve üye olmayanlar arasında ve meslek üyeleri arasında tartışmaları düzenleme görevi görür.