Devrimci Ne Demek? Devrimci Nedir?

Türkçe kökenli devrimci kelimesi devirmek fiilinden türemiştir. Var olanı hızlı bir biçimde devirmek, al aşağı etmek çağrışımları yaratır. Anlamsal olarak da manası budur. Devrimci, devrimden yana olan devrimin safında olan anlamına gelir. Kısaca özetlemek gerekir ise toplumsal gelişme bazen evrimci, bazen devrimci gerçekleşir. Evrimci dönemleri toplumsal ilerlemeci, devrimci dönemleri toplumsal sıçramacı dönemler olarak ikiye ayırabiliriz. Toplumsal sıçramalar döneminden, toplumsal sıçramadan yana olanlara devrimci denir.