Dayanışma Ne Demek? Dayanışma Nedir?

Türkçe kökenli dayanışma kelimesi herhangi bir olay, durum üzerine belli bir toplamın duygu, düşünce ve çıkarlar bakımından ortaklaşması, yan yana durmasıdır. Teselsül olarak da ifade edilen bu duruma günlük hayatta sıkça rastlayabilirsiniz. Bugün gündemde olan Şengal, Gazze, Rojava gibi savaş bölgeleri için, Soma gibi 301 maden işçisinin “iş kazası” adı altında katledildiği durumlarda bu bölgelerde ki insanlarla dayanışmak, ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılayabilmek için yardım kampanyaları düzenlenir. Bu kampanyalara dayanışma adı verilir. Dayanışma derneklerine de rastlamak mümkündür. (bkz; Şehit aileleriyle dayanışma derneği, tutsak aileleriyle dayanışma derneği vs.)