Materyalist Ne Demek? Materyalist Nedir?

Fransızca kökenli materyalist kelimesi Türkçede maddeci anlamına karşılık gelir. İlk çağlarda yunan filozoflarıyla ortaya çıkan maddeci akım yunan filozofları için hayatın kaynağının dayandırıldığı çeşitli maddelerdi. Kimisi için suydu, kimisi için ateş, toprak… Ancak daha sonra farklı yorumlar şeklinde maddeci akımlar ortaya çıktı mekanik maddeci anlayış ve en popüleri olan diyalektik materyalist anlayış. Diyalektik materyalist görüş Marks ve Engels’in geliştirdiği bilimsel düşünme, yorumlama sistematiğidir. Materyalist anlayışa göre yaşamın, bilincin, duygunun her şeyin kaynağı maddedir. İnsan bilincini oluşturan maddi koşulların ta kendisidir. Maddeci anlayışın felsefi olarak karşıtı idealizmdir.