Hümanist Ne Demek? Hümanist Nedir?

Hümanist ne demek? Hümanist nedir?

Fransızca kökenli hümanist kelimesi Türkçede insancıl anlamına karşılık gelir. Hümanizm ise insan merkezcilik anlamı taşır. Yani hümanizm öğretisine sahip olan kişilere hümanist denir. Hümanizm sanıldığı gibi insan sevgisi manasıyla bütünleştirilemez. Hümanizm her şeyin merkezine insanı koyan bir öğretidir. Elbette ki bu yönde bir görüş sevginin merkezine de insanı koyacaktır. Ancak bu yönde bir mana hümanizmin taşıdığı anlamlardan ancak biri olabilir. Hümanizm hukuk, din, toplumsal düzen ve benzeri her şeyin merkezine insana faydasını ve insanın hoşnutluğunu koyar. Bu yönüyle seküler ve özgürlükçü bir etik anlayışının ifadesi olarak hümanizm kavramı kullanılabilir. Buddha ve Konfüçyüs hümanizm akımının baş temsilcileri olarak gösterilebilir.

  • Karl Marks der ki; “İnsana dair her şeyi kabul edebiliriz, hümanizm dışında”  Marks hümanizmin her şeyin merkezine insanı koymasını ve bu yönde bir dünya görüşü geliştirmesini idealist bir yanılgı olarak yorumlamaktadır. Marks’a göre her şeyin temelinde maddi koşullar vardır. İnsan’da bu maddi koşullara tabi olarak biçimlenir.