Faiz Lobisi Ne Demek? Faiz Lobisi Nedir?

Arapça kökenli “faiz” [isim] kelimesi ile Fransızca kökenli “lobi” [isim] kelimelerinden oluşan tamlama.

Faiz:

1. İşletmek ve değerlendirmek için bir yere verilen paranın kârını almak; nema, getirim.

2. Kapitalist ekonomide paranın kira bedeli.

Lobi:

1. Bir yapının girişinde bulunan boşluk; otel, tiyatrolar, binalar vb.

2. Ortak çıkarlara fayda sağlamak için kurulan yapı; gruplaşma.

Faiz Lobisi: Kapitalist sistemle beraber, önce borçlandıran sonra alacaklı olan, bu şekilde emeği ve iş gücünü kendisine bağlayan düzen. Para üzerinden para kazanarak; yani faizle,  enflasyonu yükseltme, hem ülke ekonomisi hem de halkın ekonomik gücünü zayıflatma.

27 Mayıs 2013 tarihinde, Taksim Gezi Parkında başlayan olayların ardından, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, olayların arkasında “faiz lobisi” dediği kesimin olduğunu işaret etmişti.