Elektrik Ne Demek? Elektrik Nedir?

Fransızca kökenli elektrik kelimesi Türkçede maddenin; elektron, proton ve pozitron parçacıklarının ortaya çıkardığı enerji olarak ifade edilir. Bu enerji insanların günlük yaşamlarında hayati bir yer edinmektedir. Aydınlanma, ısınma, sanayi ve benzeri bir çok alanda elektrik enerjisi temel enerji olarak kullanılır.

  • Maddeler elektriği geçiren ve elektriği geçirmeyen maddeler olarak iletken ve yalıtkan madde diye iki gruba ayrılır. Plastik, tahta gibi maddeler yalıtkan, Demir, gümüş, altın, bakır gibi maddeler iletken maddelerdir. Altın en iletken maddedir.
  • Elektrik deyince akıla gelen ilk isimler Edison ve N. Tesla‘dır.
  • Bazı insanlar etkilendikleri kişiler ile bu etkilenme durumunu “elektrik alma” olarak adlandırırlar.