İstihdam Ne Demek? İstihdam Nedir?

Arapça kökenli istihdam kelimesi Türkçede bir işte çalıştırma, bir işte kullanma gibi anlamlara karşılık gelir. Günümüz konuşma dilinde çok sık rastlayabileceğiniz bir terimdir. İş ve meslek alanında istihdam, hizmet karşılığı çalıştırılan kişiler anlamına gelir. İstihdam oranı çalışan kişiler oranıdır. Ekonominin bir göstergesi olarak istihdamın artması üretimin, kalkınmanın,refahın artması gibi durumları doğrudan etkileyen bir olgudur. Bunun için gerek devlet tarafından gerekse özel işletmeler tarafından bugüne ve geleceğe dönük istihdam planlamaları, yatırımları yapılır.