Ala Ne Demek? Ala Nedir?

Arapça kökenli bir kelimedir. “iyi, pekiyi” anlamlarına gelir. “ala ala” ikilemesi olarak da kullanıldığı olur.

-yükseklik, büyüklük, şeref, şan anlamlarına da gelir.

-italyancadan gelen kelimelerin başında bulunarak manasını ifade eder. Örneğin, alaturka türk tarzını, alafranga Fransız tarzını betimler.